Dürer’s Melencolia

Dürer´s Melencolia III, 2017, unique, Ink on paper, 29,7 x 21cm

Dürer´s Melencolia II, 2017, unique, Ink on paper, 29,7 x 21cm

Dürer´s Melencolia IV, 2017, unique, Ink on paper, 29,7 x 21cm

Dürer´s Melencolia V, 2017, unique, Ink on paper, 29,7 x 21cm

Dürer´s Melencolia VI, 2017, unique, Ink on paper, 29,7 x 21cm

Dürer´s Melencolia VII, 2017, unique, Ink on paper, 29,7 x 21cm

Dürer´s Melencolia VIII, 2017, unique, Ink on paper, 29,7 x 21cm